Kan man studera med ADHD?

Absolut!

Skolans miljö och utformning är inte riktigt anpassat för individer med ADHD och ibland kan man behöva få anpassningar, hjälpmedel och stöd för att kunna studera.
Alla har rätt till utbildning och betyg – det står i lagen – och den lagen gäller både i grundskola, gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola, universitet och högskola.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *