Hur får man ADHD-diagnos?

Man vänder sig till en psykiatrisk mottagning eller Barn- och undomspsykiatrin BUP för att göra en utredning. Utgångspunkten är alltid att det finns ett lidande, svårighet att fungera i vardagen och ett behov av stöd.
En utredning består av flera intervjuer och bedömningssamtal. Det görs flera olika undersökningar och provtagningar för att göra att utesluta andra sjukdomar som bättre förklarar symtomen.
När det gäller barn  finns  frågeformulär som fylls i av föräldrar och personal i förskola och skola. Observation av barnets beteende
För att diagnosen ska kunna ställas i vuxen ålder ska störningen ha funnits i barnaåren. Ibland kan föräldrar och syskon behöva tillfrågas för att säkerställa tidigare symtom.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *