Hjälper läkemedel mot ADHD?

Det finns ingen medicin som kan bota ADHD. Läkemedel kan påverka kärnsymtomen och  då underlätta tillvaron för väldigt många.

Ungefär 7 av 10 personer med ADHD får positiv effekt av centralstimulerande läkemedel.

Centralstimulerande läkemedel har ofta goda effekter på bland annat uppmärksamhet, impulskontroll, planeringsförmåga, reaktionstid, korttidsminne, skolprestationer och inlärningsförmåga.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *