Är det skillnad på ADHD för pojkar och tjejer?

Killar har oftare mer fysiska symtom i form av hyperaktivitet. Tjejer har oftare sina symtom på insidan, som en emotionell hyperaktivitet. Det kan till exempel yttra sig genom nagelbitning, dagdrömmande, oro, otålighet och nervositet.

Tjejer med ADHD lider i större utsträckning av utmattning och depressioner. Det kan bero på individens ständiga kamp för att passa in i de förväntningar som samhället har på dig som tjej.

Det är mycket viktigt att vuxna är medvetna om att tjejer och killars symtom kan skilja sig. Det är viktigt att få rätt stöd, anpassning och bemötande så tidigt som möjligt.

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *