Bryt mot lagen

När någon bryter mot lagen så blir det påföljder, ett straff.
Nästan alltid så får den åtalade betala skadestånd till målsägande eller böter av något slag. Men när någon bryter mot skollagen ser det helt annorlunda ut.

När en skola bryter mot skollagen, tex när en elev inte får det stöd och den anpassning som eleven behöver för att ges samma förutsättningar som andra elever att nå målen, så kan eleven eller föräldern anmäla skolan till skolinspektionen.
Det är ingen enkel sak utan kräver både tid och bevis.

Om skolinspektionen anser att skolan bryter mot lagen, alltså att eleven inte får stöd och anpassning, så måste skolan ordna det.
Det är kommunen som har huvudansvaret och det går inte skylla på brist på pengar eller personal!
Om skolan ändå inte gör det som skolinspektionen kväver så kan skolan bli dömda att betala vite. Då är det kommunen som ska betala vite, alltså böter. Men!
Det är inte målsägande, alltså den drabbade eleven, som får pengarna!

Pengarna går till stadskassan.
-Men eleven då?
-Vad blev bättre för eleven genom att kommunen fick betala pengar till stadskassan?
Ingenting skulle jag säga med facit i hand…

Nu gick inte min anmälan om bristande stöd och anpassning så långt som till ett vitesföreläggande men skolinspektionen hade många anmärkningar på min sons skola.

Men varför ser skolan och kommun min son som en kostnad? Lägg pengar och resurser på min son nu, se det som en investering! Får barnen inget stöd i skolan så får dom ingen utbildning, och inget arbete, och ingen sysselsättning… då blir det dyrt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *