Vad är ADHD?

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Kärnsymtom kan förekomma i kombination eller var för sig och kännetecknas av svårigheter med;

  • Uppmärksamhet – koncentrationssvårigheter, svårt att rikta fokus, glömska, slarvar
  • Impulskontroll – starka och snabba känsloreaktioner, svårt att vänta på sin tur, avbryter andra, rastlös,
  • Överaktivitet – mycket svårt att ha en jämn aktivitetsnivå (överaktivitet eller utmattning, inget mellanläge), hyperaktivitet är en strategi för att hålla sig vaken, fysisk rastlöshet, inre stress, sömnsvårigheter, hjärnan gå på högvarv.

Alla kan då och då ha svårt att koncentrera sig, kontrollera impulser eller känna sig rastlösa. Men är problemen så svåra att du inte klara av din vardag kan det handla om ADHD.

En ADHD-hjärna arbetar ständigt på max. Det är svårt, eller faktiskt omöjligt, att skingra tankarna och rikta fokus på rätt uppgift.

Det är som att sakna dirigenten i hjärnan, den som normalt talar om när en uppgift är klar, när nästa steg ska tas, vart kravnivån ligger, hur uppmärksamheten ska riktas på rätt uppgift.

Funktionsnedsättningen gör att du kan ha stora svårigheter i din vardag. Du kan då behöva olika anpassningar, hjälpmedel, stöd och vägledning för att få en fungerande vardag. Att leva med ADHD kan fungera hur bra som helst så länge din omgivningen har förståelse, acceptans och bemöter dig på ett värdigt sätt samt att du hittar och blir medveten om dina styrkor och svagheter.

När svårigheterna är så allvarliga att du inte klarar av att fungera i din vardag har du en funktionsnedsättning.
ADHD är en funktionsnedsättning – det är därför diagnosen finns.
Syftet med diagnosen är att du ska få hjälp och stöd.

Hyperaktivitet är något som ofta missuppfattas. Det handlar inte om att man har överdrivet mycket energi eller har ett stort behov av att röra på sig. Hyperaktivitet är bristande aktivitetsreglering. Det betyder att all energi töms på en gång, det går inte att fördela energin över hela dagen. När energiförrådet är tömt går det inte att fortsätta. Individen bli extremt trött (nästan apatisk), ledsen, orolig, nedstämd, irriterad eller arg.Hyperaktivitet kan se olika ut hos olika individer och i olika åldrar.
Det kan vara väldigt svårt att själv veta när och hur du behöver fylla på energiförrådet och det är viktigt att du får hjälp och stöd med det.  Genom att individanpassa miljön runt dig kommer din energi att räcka längre men det är också viktigt att du får stöd och vägledning i att hitta dina egna strategier och få egna verktyg.

Jag och min omgivning måste minska kraven och förväntningarna på mig – jag har en funktionsnedsättning!

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram