Med fokus på ADHD

Med fokus på ADHD vill jag vägleda, stötta, inspirera och sprida min kunskap och erfarenhet. Jag vänder mig till alla som på något sätt berörs av ADHD.

Jag vill öka kunskapen i samhället och jag vill få bort fördomar och diskriminering. Jag vill dela med mig av mina kunskaper genom praktisk handledning, föreläsningar, coachning, stödsamtal och vägledning. Jag vänder mig till föräldrar, anhöriga, lärare, pedagoger, vårdpersonal och diagnostiserade barn, ungdomar och vuxna.

 

Jag tycker inte alltid om min adhd men jag har accepterat att det är en del av mig – en del av mig som jag dagligen måste jobba med, ha kontroll på och samtidigt vara väldigt rädd om

 

Jag är fyra barns mamma, utbildad barnskötare och undersköterska. Jag har läst tre terminer på sjuksköterskeprogrammet och har arbetat inom den psykiatriska slutenvården.

2009 fick en av mina söner sin ADHD-diagnos, han har även autismspektrumtillstånd och dyslexi.

2010 fick jag min ADHD-diagnos. Det var med blandade känslor som jag sakta började acceptera den. Diagnosen har gett mig väldigt många svar på varför jag har mått som jag mått, varför jag tänkt som jag tänkt och varför jag aldrig riktigt passat in någonstans. Genom alla dessa år, både före och efter min diagnos, har jag utvecklat strategier för ett enklare liv. Jag har kämpat otroligt hårt för att komma dit jag är idag och nu vill jag hjälpa så många som möjligt att hantera sin livssituation med fokus på ADHD.

Jag drömmer om ett flexibelt samhälle där alla är accepterade – oavsett funktionsvariation.

Med ADHD i fokus vill jag vägleda, stötta och inspirera diagnostiserade, anhöriga, föräldrar, personal, pedagoger och alla andra som på något sätt berörs av ADHD. Jag har stor kunskap och personlig erfarenhet av ADHD – både som diagnostiserad, förälder, anhörig och i mitt arbete.  Därför kan jag erbjuda beprövade, effektiva och individinriktade problemlösningar med tyngdpunkt på praktisk handledning.

Vilken hjälp kan jag erbjuda?

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram